دوره ۲۰۰ ساعته آشتانگا وینیاسا – آنلاین

مسلط شدن به سری یک یا پرایمری، وینیاسا، تنفس، نقطه خیرگی، بانداها و آموزش این سیکل به دیگر افراد.

اتفاقی که در دوره رخ می دهد: این دوره مناسب افرادی بوده که با سبک هاتا یوگا در هر سنتی، شیواناندا، آینگر و‌ساتیاناندا آشنا بوده یا تمرین مستمری در دیگر سبک ها داشته اند. در این دوره فرد با انجام وضعیت های هاتا یوگا تا سطح متوسطه آشنا شده و در طول دوره با تمرین روزانه ای که دارد با توجه به پیش زمینه تمرینی، به انجام وضعیت های درست از نظر آناتومی و قابلیت های بدن و یادگیری تصحیح کردن افراد در کلاس دست می یابد.

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
16,000,000 تومان