دوره ۵۰۰ ساعته آشتانگا وینیاسا – آنلاین

مسلط شدن به سری یک و دو، وینیاساهای این سری ها، تنفس، نقطه خیرگی، بانداها و آموزش این سیکل ها به دیگر افراد

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
36,000,000 تومان