من مهسا، متولد سال ۱۳۶۶ هستم. سفر یوگایی من از اوایل سال ۹۷ شروع شد. به طور بامزه ای علت اینکه چرا وارد مسیر یوگا شدم رو به خاطر ندارم، اما همیشه جمله یکی از مربیانم در گوشم زنگ میزند که می گفت” این یوگاست که شما را انتخاب میکند نه شما یوگا را” . برای همین فقط یک ایمان قلبی در من وجود دارد که در درست زمان ممکن و به درست ترین دلیل ممکن وارد این سفر شده ام.
بعد از چهار سال و نیم تمرین در این زمینه، با وجود اینکه کارمند بانک بودم و قصد مربی شدن نداشتم، باز هم قطعات پازل جهان هستی به گونه ای چیده شد که من شجاعت خودم بودن و جسارت آزاد زندگی کردن را پیدا کنم و شغل قبلی خود را کنار بگذارم و با عشق و اشتیاق زیادی در مسیر ناشناخته های عجیبی که تاکنون تجربه آن را نداشتم پا بگذارم و به سمت مربی یوگا شدن حرکت کنم.
یوگا و مربیگری یوگا برای من با عشق عمیقی آمیخته شده بود. قدم گذاشتن در این راه برای من صرفا انجام دادن یکسری حرکات پیوسته فیزیکی برای قدرتمند کردن عضلات و رسیدن به حرکات نمایشی نبود. یوگا برای من خود جریان زندگی بود. در واقع پذیرش تمام رنج ها، ترس ها، سایه ها، خشم ها، ناتوانی ها و به صلح رسیدن با تک تک آنها و عبور از مرزهای آنها بود. به همین دلیل مربیگری یوگا نیز برای من به معنای قدم به قدم در کنار شاگردانم بودن و حمایت از آنها برای عبور از تمام این چالش های فیزیکی، روحی و ذهنی شده است.
از نگاه من، رسالت یک مربی یوگا در کلاس، در کنار آموزش صحیح و مرحله به مرحله آساناها و حرکات فیزیکی، همراهی و حمایت از شاگردان برای رسیدن به صلح درونی و عبور از سایه های خودشان است.
یوگا در کنار آرامشی که برای بدن هر یک از افراد ایجاد میکند، یک روش زندگی برای پذیرش خودمان، دیگران و جهان هستی می باشد. اتفاقی زیبا که تجربه هر لحظه آن می تواند با لحظات دیگر متفاوت باشد و معنای بودن در لحظه حال را به هر کدام از ما آموزش دهد.
من، به عنوان مربی شما در کلاس های خودم، با آموزش هاتا یوگا، پرانایاما و مدیتیشن، طی این سفر یوگایی در کنارتون خواهم بود.