هلیا طاهباز مدرس یوگا - گروه مسعود موحدی یوگا

سلام هلیا هستم.

تحصیلات و کاری که امروز انجام میدهم کاملا با هم غیر مرتبط هستند.

همیشه ورزش جزیی از زندگیم بود. ورزشهای اصلیم شنا و surfingو paddle boarding و سوارکاری بودند. یوگا رو هم مثل یک ورزش میدیدم که با کششهایی که داشت کمکم میکرد ورزشهای اصلیم را بهتر انجام بدم. و همیشه یک گوشه ایی بود و‌ اولویتم نبود.

تا یک روز ورق زندگیم برگشت و اتفاقی افتاد که زندگیم زیر و رو شد…

در ان برهه ورزشهای دیگه خود به خود کنار رفتند، توان و حوصله ایی برایشان نبود اما یوگا رو نگه داشتم… روز به روز بیشتر درش فرو رفتم و متعجب از تاثیرش بودم… کمکم کرد بتونم اون بحران رو پشت سر بگذارم.. دستم رو گرفت و یادم داد که با خودم مهربان باشم. و به یک صلح درونی و تسلیم برسم…یوگا جزیی از من شد و امروز خودم و یوگا رو یکی میدونم.

به واسطه ی یوگا به صورت جدی مسیر زندگیم عوض شد.

در واقع یوگا من رو انتخاب کرد! همچون مادری مرا در آغوش کشید و قوی نگه داشت.

یوگا شغلم نیست، زندگیم هست. یوگا برای من یک جور لایف استایل است.

دوره ی ۲۰۰ ساعته هاتا رو در Almaden yoga کالیفرنیا زیر نظر استادم خانم Anuja chaduri گذراندم و ۳۰۰ ساعته  هاتا یوگا را هم در خدمت استادم جناب اقای مسعود موحدی در مدرسه ی Nirvana movahedi میسور گذراندم.

هدفم از مربیگری:

با این جمله موافق نیستم!

من هم شاگردی هستم که فقط اجازه ی راهنمایی کردن گروه را دارم و تمام هدفم اینست که با گروه یاد بگیریم پیشرفت کنیم و عمیق تر این مسیر را دنبال کنیم…

به نظر من یوگا انتهایی ندارد و مسیریست پر از زیبایی و چالش با هدف یکی شدن و یا هم راستا شدن روح و جسم و همینطور detachment یا عدم و قطع وابستگی از هر‌چیزی که روح و جسم ازش بی نیاز است.و البته تاثیرات مثبت فیزیکی ان را نمیتوان نادیده گرفت.

کلاسهای من شامل تمرین پرانایاما، انجام اساناها و مختصری مدیتیشن هست که به صورت خصوصی و عمومی قابل ارائه هستند.

منتظر دیدارتون هستم.