دایرة المعارف آشتانگا وینیاسا یوگا

کتاب دایرة المعارف آشتانگاوینیاسایوگا تنها کتاب نوشته شده در ایران توسط مسعود موحدی بوده که به صورت تخصصی برای اولین بار فلسفه و آناتومی آشتانگا یوگا را در بر می گیرد.

آشتانگا وینیاسا، سری های متفاوتی را داشته که در این کتاب سری یک (یوگا چیکیتسا) و دو (نادی شُدانا) به طور کامل می باشد.

در انتها، برخی از وضعیت های سری سه (اِستیرا باگا) که به تمرین دو سری قبلی کمک می کنند اضافه شد.

زبان : فارسی

  • مولف: مسعود موحدی
  • تعداد صفحه: ۴۶۲
  • تعداد عکس: ۵۰۲
  • سال انتشار: ۱۳۹۹
  • کاور : جلد سخت

 

آشتانگا وینیاسا و یوگا، نیاز به تمرین و مداومت روزانه برای دستیابی به حالت مدیتیشن حرکتی دارد که تاکید کتاب دایره المعارف آشتانگا وینیاسا یوگا هم بر همین موضوع است. معمولا رفتن به درجه ای سطح بالا در تمرینات سری یک و دو،

با توجه به فعالیت های روزانه، نوع افکار، سطح تمرین، تغذیه فرد تمرین کننده و… نیازمند صرف زمان قابل توجهی می باشد. زمانی که تمرین کننده قادر به انجام این دو سری باشد،

 

کتاب دایرة المعارف آشتانگا وینیاسا یوگا

سری های بعدی که نیازمند کنترل ذهنی بیشتر نسبت به حالت های فیزیکی هستند، در مدت زمان کمتری قابل دسترس خواهند بود که میل فرد تمرین کننده را به مدیتیشن بیشتر افزایش می دهد.

کتاب دایرة المعارف آشتانگا وینیاسا یوگا را می توان به عنوان کتابی مرجع در تمام سبک های یوگا در نظر گرفت، زیرا در این سبک تنها چیدمان آسانا (تمرینات بدنی) آن را از دیگر زیرمجموعه های هاتایوگا تمیز می دهد.

در بخش فلسفه، توضیح آشتانگا وینیاسا به صورت سنتی، با در نظر گرفتن حالت های درونی مانند مولا باندا (قفل ریشه) و تصویرسازی مانند (بال های کلیه و شکم فیل) از منظر آناتومی کلاسیک بوده که این کتاب را از سایر کتب یوگا و آشتانگا مجزا می کند.

 

در قسمت آناتومی،

برای اولین بار نگرش به وضعیت ها از منظر وینیاسای حرکتی یا جنبشی که در آشتانگا وینیاسا رخ می دهند توصیف گشت.

معمولا در کتب آناتومی یوگا، مبنای توضیح وضعیت ها،

بر اساس سیستم های هاتایوگا که جنبش وینیاسا در آن ها وجود نداشته (ساکن) یا کم می باشند می باشد که این نگرش در کتاب دایره المعارف آشتانگا وینیاسا یوگا، کاملا برعکس  است. همچنین در این کتاب،

واژه های آناتومی با توجه به زبان لاتین یا به گونه ای که در دنیای علمی و یوگا مورد استفاده قرار می گیرند، واقع است.

 

دایرة المعارف آشتانگا وینیاسا یوگا، آموزشی دقیق به منظور تمرین یوگا از منظر مدیتیشن حرکتی می باشد. مسعود موحدی رویکردی بنیادی به سیستم آشتانگا یوگا را ارائه می دهد – که شامل حالات نامحسوس درونی تمرین می شود. زمانی که تمرین بدین گونه صورت پذیرد، آشتانگا یوگا،

یا ارتباط مکمل مخالف – این امکان را به تمرین کنندگان می دهد که آگاهی عمیق و متمرکز را تجربه کنند. در جایی که آشتانگا یوگا معمولا به صورت سری هایی از آساناها تمرین می شود،

کتاب دایرة المعارف آشتانگا وینیاسا یوگا

در این کتاب همان جنبش ها و وضعیت ها با تراز، آناتومی و تصویرسازی – این ها دانه هایی بوده که با متصل کردنشان، آسانا شکل می گیرد

که حاصل آن، آشکار شدن تجربه ای مستقیم از طبیعت جسم و ذهن خواهد بود – مورد بررسی واقع گشت.