دوره ۵۰۰ ساعته آشتانگا وینیاسا

مسلط شدن به سری یک و دو، وینیاساهای این سری ها، تنفس، نقطه خیرگی، بانداها و آموزش این سیکل ها به دیگر افراد

0
3,090 $

دوره ۳۰۰ ساعته آشتانگا وینیاسا

افراد باید به درجه مطلوبی از تمرین سری یک رسیده و تا حدودی با سری دو آشنا باشند.

1
1,790 $

دوره ۲۰۰ ساعته آشتانگا وینیاسا

اتفاقی که در دوره رخ می دهد: این دوره مناسب افرادی بوده که با سبک هاتا یوگا در هر سنتی، شیواناندا، آینگر و‌ساتیاناندا آشنا بوده یا تمرین مستمری در دیگر سبک ها داشته اند. در این دوره فرد با انجام وضعیت های هاتا یوگا تا سطح متوسطه آشنا شده و در طول دوره با تمرین روزانه ای که دارد با توجه به پیش زمینه تمرینی، به انجام وضعیت های درست از نظر آناتومی و قابلیت های بدن و یادگیری تصحیح کردن افراد در کلاس دست می یابد.

مسلط شدن به سری یک یا پرایمری، وینیاسا، تنفس، نقطه خیرگی، بانداها و آموزش این سیکل به دیگر افراد.

اهداف دوره: این دوره شامل وینیاسا یا حرکات مبتدی تا متوسطه بوده که فرد با نگرش چگونه انجام دادن وضعیت ها و تنوع هایشان آشنا می شود و تمرین این سبک انعطاف پذیری بیشتری را نسبت به دیگر سبک های یوگا در بر خواهد داشت.

قابلیت ها: مسلط شدن به وضعیت های مبتدی و متوسطه در سیکل هاتا یوگا و تنوع هایشان، تنفس، بانداها و آموزش وضعیت ها به دیگر افراد.

پیش نیاز : فرد از قبل باید تمرین مستمر در دیگر سبک ها را حداقل به مدت شش ماه داشته باشد.

2
1,390 $

دوره 100 ساعته آشتانگا وینیاسا

فهم کلی از سبک آشتانگا وینیاسا

اتفاقی که در دوره رخ می دهد: این دوره مناسب افرادی بوده که می خواهند فهم بهتری از این سبک برای ادامه تمرینات خود داشته باشند. فرد در دوره ۱۰۰ ساعته آشتانگا با سری یک یا پرایمری آشنا شده و در انتهای دوره می تواند تصمیم گیری نماید که این سبک را ادامه داده یا سبک هاتا یوگا را ادامه دهد. در انتهای دوره زمانی که مدرک اهدا می شود، فرد می تواند ۱۰۰ ساعته باقی مانده را در آشتانگا یا هاتا یوگا ادامه دهد.

این دوره هم به صورت آنلاین و هم حضوری برگزار می شود!

1
700 $