دوره ۵۰۰ ساعته هاتا یوگا – آنلاین

بدون امتیاز 0 رای
36,000,000 تومان

این دوره شامل ۲۰۰ و ۳۰۰ ساعته شده که افراد در طی دو ماه به اکثر وضعیت های هاتا یوگا از مبتدی تا پیشرفته تسلط کامل پیدا می کنند.

0
36,000,000 تومان

دوره ۵۰۰ ساعته هاتا یوگا

بدون امتیاز 0 رای
80,000,000 تومان

این دوره شامل ۲۰۰ و ۳۰۰ ساعته شده که افراد در طی دو ماه به اکثر وضعیت های هاتا یوگا از مبتدی تا پیشرفته تسلط کامل پیدا می کنند.

0
80,000,000 تومان