دوره ۲۰۰ ساعته مدیتیشن – آنلاين

بدون امتیاز 0 رای
24,000,000 تومان

دوره ۲۰۰ ساعته مدیتیشن قیمت این دوره 1000 دلار بوده و پرداخت ریالی بصورت علی الحساب محاسبه می گردد. پس…

0
24,000,000 تومان

دوره ۱۰۰ ساعته مدیتیشن – آنلاين

بدون امتیاز 0 رای
15,000,000 تومان

دوره ۱۰۰ ساعته مدیتیشن قیمت این دوره 1000 دلار بوده و پرداخت ریالی بصورت علی الحساب محاسبه می گردد. پس…

0
15,000,000 تومان

دوره ۵۰۰ ساعته هاتا یوگا – آنلاین

بدون امتیاز 0 رای
36,000,000 تومان

این دوره شامل ۲۰۰ و ۳۰۰ ساعته شده که افراد در طی دو ماه به اکثر وضعیت های هاتا یوگا از مبتدی تا پیشرفته تسلط کامل پیدا می کنند.

0
36,000,000 تومان

دوره ۳۰۰ ساعته هاتا یوگا – آنلاین

بدون امتیاز 0 رای
21,000,000 تومان

در این دوره فرد با آساناهای پیشرفته کاملا آشنا شده و در طول دوره با تمرین روزانه ای که دارد به قابلیت انجام وضعیت های پیشرفته مسلط می شود.

0
21,000,000 تومان

دوره ۲۰۰ ساعته هاتا یوگا – آنلاین

بدون امتیاز 0 رای
16,000,000 تومان

اتفاقی که در دوره رخ می دهد: این دوره مناسب افرادی بوده که با سبک هاتا یوگا در هر سنتی، شیواناندا، آینگر و‌ساتیاناندا آشنا بوده یا تمرین مستمری در دیگر سبک ها داشته اند. در این دوره فرد با انجام وضعیت های هاتا یوگا تا سطح متوسطه آشنا شده و در طول دوره با تمرین روزانه ای که دارد با توجه به پیش زمینه تمرینی، به انجام وضعیت های درست از نظر آناتومی و قابلیت های بدن و یادگیری تصحیح کردن افراد در کلاس دست می یابد.

مسلط شدن به وضعیت های مبتدی و متوسطه در سیکل هاتا یوگا و تنوع هایشان

اهداف دوره: این دوره شامل وینیاسا یا حرکات مبتدی تا متوسطه بوده که فرد با نگرش چگونه انجام دادن وضعیت ها و تنوع هایشان آشنا می شود و تمرین این سبک انعطاف پذیری بیشتری را نسبت به دیگر سبک های یوگا در بر خواهد داشت.

قابلیت ها: مسلط شدن به وضعیت های مبتدی و متوسطه در سیکل هاتا یوگا و تنوع هایشان، تنفس، بانداها و آموزش وضعیت ها به دیگر افراد.

پیش نیاز : فرد از قبل باید تمرین مستمر در دیگر سبک ها را حداقل به مدت شش ماه داشته باشد.

0
16,000,000 تومان

دوره ۱۰۰ ساعته هاتا یوگا – آنلاین

بدون امتیاز 0 رای
12,000,000 تومان

فهم کلی از سبک هاتا یوگا و باقی دروسی که در دوره آموزش داده می شوند.

اهداف دوره: افرادی که بیشتر به دنبال کسب تجربه در دوره های مختلف هستند، می توانند این دوره را انتخاب نمایند که هم با ماهیت کلی این سبک آشنا شده و هم خود را از نظر قابلیت هایی که دارند، محک بزنند. در انتها می توانند تجربه متفاوتی از این سبک داشته باشند.

قابلیت ها: فهم کلی از سبک هاتا یوگا و باقی دروسی که در دوره آموزش داده می شوند. ممکن است که فرد گرایشی به باقی دروس داشته باشد که با فهم ابتدایی در این دوره به انتخاب بهتری برای ادامه مسیر دست می یابد.

این دوره پیش نیازی ندارد.

0
12,000,000 تومان

دوره ۵۰۰ ساعته آشتانگا وینیاسا – آنلاین

بدون امتیاز 0 رای
36,000,000 تومان

مسلط شدن به سری یک و دو، وینیاساهای این سری ها، تنفس، نقطه خیرگی، بانداها و آموزش این سیکل ها به دیگر افراد

0
36,000,000 تومان

دوره ۳۰۰ ساعته آشتانگا وینیاسا – آنلاین

بدون امتیاز 0 رای
21,000,000 تومان

افراد باید به درجه مطلوبی از تمرین سری یک رسیده و تا حدودی با سری دو آشنا باشند.

0
21,000,000 تومان