دوره ۲۰۰ ساعته مدیتیشن

اتفاقی که در دوره رخ میده: افراد به مدت یک ماه طبق برنامه در تمرینات روزانه شرکت کرده و در طول این مدت نمی توانند با دنیای بیرون در ارتباط باشند و این دوره که فشرده پیشرفته محسوب می گردد کاملا در تمام جنبه های فرد اثر گذاشته و کنترل مناسبی را نسبت به تجربیاتی که از قبل دارد برای او به همراه خواهد داشت.

6
1,100 $

دوره ۱۰۰ ساعته مدیتیشن

دوره ۱۰۰ ساعته مدیتیشن  پرداخت این دوره بصورت علی الحساب محاسبه می گردد.پس از پرداخت، رزرو دوره فعال شده و…
4
800 $

دوره ۵۰۰ ساعته هاتا یوگا

این دوره شامل ۲۰۰ و ۳۰۰ ساعته شده که افراد در طی دو ماه به اکثر وضعیت های هاتا یوگا از مبتدی تا پیشرفته تسلط کامل پیدا می کنند.

2
3,090 $

دوره ۳۰۰ ساعته هاتا یوگا

اهداف دوره: این دوره شامل تمام خانواده وضعیت های یوگایی مانند خم به عقب ها، خم به جلوها، وضعیت ها پیچشی و معکوس پیشرفته می شود. تمرین این سبک، قدرت و انعطاف پذیری مورد نظر برای انجام هر نوع تنوعی از حرکات پیشرفته و تنوع هایشان را به وجود می آورد.

قابلیت ها: مسلط شدن به وضعیت های پیشرفته و تنوع هایشان و آموزش هاتا یوگای پیشرفته به دیگر افراد.

در این دوره فرد با آساناهای پیشرفته کاملا آشنا شده و در طول دوره با تمرین روزانه ای که دارد به قابلیت انجام وضعیت های پیشرفته مسلط می شود.

6
1,790 $

دوره ۲۰۰ ساعته هاتا یوگا

اتفاقی که در دوره رخ می دهد: این دوره مناسب افرادی بوده که با سبک هاتا یوگا در هر سنتی، شیواناندا، آینگر و‌ساتیاناندا آشنا بوده یا تمرین مستمری در دیگر سبک ها داشته اند. در این دوره فرد با انجام وضعیت های هاتا یوگا تا سطح متوسطه آشنا شده و در طول دوره با تمرین روزانه ای که دارد با توجه به پیش زمینه تمرینی، به انجام وضعیت های درست از نظر آناتومی و قابلیت های بدن و یادگیری تصحیح کردن افراد در کلاس دست می یابد.

مسلط شدن به وضعیت های مبتدی و متوسطه در سیکل هاتا یوگا و تنوع هایشان

اهداف دوره: این دوره شامل وینیاسا یا حرکات مبتدی تا متوسطه بوده که فرد با نگرش چگونه انجام دادن وضعیت ها و تنوع هایشان آشنا می شود و تمرین این سبک انعطاف پذیری بیشتری را نسبت به دیگر سبک های یوگا در بر خواهد داشت.

قابلیت ها: مسلط شدن به وضعیت های مبتدی و متوسطه در سیکل هاتا یوگا و تنوع هایشان، تنفس، بانداها و آموزش وضعیت ها به دیگر افراد.

پیش نیاز : فرد از قبل باید تمرین مستمر در دیگر سبک ها را حداقل به مدت شش ماه داشته باشد.

1
1,390 $

دوره ۱۰۰ ساعته هاتا یوگا

فهم کلی از سبک هاتا یوگا و باقی دروسی که در دوره آموزش داده می شوند.

اتفاقی که در دوره رخ می دهد: این دوره مناسب افرادی بوده که می خواهند فهم بهتری از این سبک برای ادامه تمرینات خود داشته باشند. فرد در دوره ۱۰۰ ساعته هاتا، با آسانا (تمرینات بدنی) به گونه ای آشنا شده که بتواند به منظور تمرین روتین برای سلامتی و شادابی و همچنین انجام وضعیت ها از منظر آناتومی دست یابد و در انتهای دوره می تواند تصمیم گیری نماید که این سبک را ادامه داده یا سبک آشتانگا وینیاسا را ادامه دهد. در انتهای دوره زمانی که مدرک اهدا می شود، فرد می تواند ۱۰۰ ساعته باقی مانده را در آشتانگا یا هاتا یوگا ادامه دهد.

این دوره هم به صورت آنلاین و هم حضوری برگزار می شود!

2
700 $

دوره ۵۰۰ ساعته آشتانگا وینیاسا

مسلط شدن به سری یک و دو، وینیاساهای این سری ها، تنفس، نقطه خیرگی، بانداها و آموزش این سیکل ها به دیگر افراد

0
3,090 $

دوره ۳۰۰ ساعته آشتانگا وینیاسا

افراد باید به درجه مطلوبی از تمرین سری یک رسیده و تا حدودی با سری دو آشنا باشند.

1
1,790 $