دوره ۲۰۰ ساعته مدیتیشن

بدون امتیاز 0 رای
36,000,000 تومان

اتفاقی که در دوره رخ میده: افراد به مدت یک ماه طبق برنامه در تمرینات روزانه شرکت کرده و در طول این مدت نمی توانند با دنیای بیرون در ارتباط باشند و این دوره که فشرده پیشرفته محسوب می گردد کاملا در تمام جنبه های فرد اثر گذاشته و کنترل مناسبی را نسبت به تجربیاتی که از قبل دارد برای او به همراه خواهد داشت.

0
36,000,000 تومان

دوره ۱۰۰ ساعته مدیتیشن

بدون امتیاز 0 رای
24,000,000 تومان
دوره ۱۰۰ ساعته مدیتیشن قیمت این دوره 590 دلار بوده و پرداخت ریالی بصورت علی الحساب محاسبه می گردد. پس…
0
24,000,000 تومان

دوره ۵۰۰ ساعته هاتا یوگا

بدون امتیاز 0 رای
80,000,000 تومان

این دوره شامل ۲۰۰ و ۳۰۰ ساعته شده که افراد در طی دو ماه به اکثر وضعیت های هاتا یوگا از مبتدی تا پیشرفته تسلط کامل پیدا می کنند.

0
80,000,000 تومان

دوره ۳۰۰ ساعته هاتا یوگا

بدون امتیاز 0 رای
48,000,000 تومان

اهداف دوره: این دوره شامل تمام خانواده وضعیت های یوگایی مانند خم به عقب ها، خم به جلوها، وضعیت ها پیچشی و معکوس پیشرفته می شود. تمرین این سبک، قدرت و انعطاف پذیری مورد نظر برای انجام هر نوع تنوعی از حرکات پیشرفته و تنوع هایشان را به وجود می آورد.

قابلیت ها: مسلط شدن به وضعیت های پیشرفته و تنوع هایشان و آموزش هاتا یوگای پیشرفته به دیگر افراد.

در این دوره فرد با آساناهای پیشرفته کاملا آشنا شده و در طول دوره با تمرین روزانه ای که دارد به قابلیت انجام وضعیت های پیشرفته مسلط می شود.

0
48,000,000 تومان

دوره ۲۰۰ ساعته هاتا یوگا

بدون امتیاز 0 رای
36,000,000 تومان

اتفاقی که در دوره رخ می دهد: این دوره مناسب افرادی بوده که با سبک هاتا یوگا در هر سنتی، شیواناندا، آینگر و‌ساتیاناندا آشنا بوده یا تمرین مستمری در دیگر سبک ها داشته اند. در این دوره فرد با انجام وضعیت های هاتا یوگا تا سطح متوسطه آشنا شده و در طول دوره با تمرین روزانه ای که دارد با توجه به پیش زمینه تمرینی، به انجام وضعیت های درست از نظر آناتومی و قابلیت های بدن و یادگیری تصحیح کردن افراد در کلاس دست می یابد.

مسلط شدن به وضعیت های مبتدی و متوسطه در سیکل هاتا یوگا و تنوع هایشان

اهداف دوره: این دوره شامل وینیاسا یا حرکات مبتدی تا متوسطه بوده که فرد با نگرش چگونه انجام دادن وضعیت ها و تنوع هایشان آشنا می شود و تمرین این سبک انعطاف پذیری بیشتری را نسبت به دیگر سبک های یوگا در بر خواهد داشت.

قابلیت ها: مسلط شدن به وضعیت های مبتدی و متوسطه در سیکل هاتا یوگا و تنوع هایشان، تنفس، بانداها و آموزش وضعیت ها به دیگر افراد.

پیش نیاز : فرد از قبل باید تمرین مستمر در دیگر سبک ها را حداقل به مدت شش ماه داشته باشد.

0
36,000,000 تومان

دوره ۱۰۰ ساعته هاتا یوگا

بدون امتیاز 0 رای
23,600,000 تومان

فهم کلی از سبک هاتا یوگا و باقی دروسی که در دوره آموزش داده می شوند.

اتفاقی که در دوره رخ می دهد: این دوره مناسب افرادی بوده که می خواهند فهم بهتری از این سبک برای ادامه تمرینات خود داشته باشند. فرد در دوره ۱۰۰ ساعته هاتا، با آسانا (تمرینات بدنی) به گونه ای آشنا شده که بتواند به منظور تمرین روتین برای سلامتی و شادابی و همچنین انجام وضعیت ها از منظر آناتومی دست یابد و در انتهای دوره می تواند تصمیم گیری نماید که این سبک را ادامه داده یا سبک آشتانگا وینیاسا را ادامه دهد. در انتهای دوره زمانی که مدرک اهدا می شود، فرد می تواند ۱۰۰ ساعته باقی مانده را در آشتانگا یا هاتا یوگا ادامه دهد.

این دوره هم به صورت آنلاین و هم حضوری برگزار می شود!

0
23,600,000 تومان

دوره ۵۰۰ ساعته آشتانگا وینیاسا

بدون امتیاز 0 رای
80,000,000 تومان

مسلط شدن به سری یک و دو، وینیاساهای این سری ها، تنفس، نقطه خیرگی، بانداها و آموزش این سیکل ها به دیگر افراد

0
80,000,000 تومان

دوره ۳۰۰ ساعته آشتانگا وینیاسا

بدون امتیاز 0 رای
48,000,000 تومان

افراد باید به درجه مطلوبی از تمرین سری یک رسیده و تا حدودی با سری دو آشنا باشند.

0
48,000,000 تومان