هستی در مقطعی از زمان این فرصت را به انسانها داده تا برای چند صباحی پا به در عالم خاکی بگذراند

و به وظیفه‌ای که بر عهدشان محول شد عمل نمایند.

انسان حاضر در این قرن پر فشار و پر استرس تنها به دنبال یک نتیجه است

و آن هم چیزی نیست جز آرامش جسم، ذهن و روان، برای دریافت آرامش راه و روش‌های مختلفی وجود دارد

که از جمله آنها می‌توان به یوگا اشاره کرد، یوگا مجموعه تمرینات ارزشمندی است

که امروزه مورد توجه بسیاری از کسانی که طالب سلامتی جسم و ذهن هستند واقع شده و علاقه‌مندان زیادی را بسوی خود جلب نموده است.

پکیج آموزشی لد یک

پکیج آموزشی لد یک که به عنوان یوگا درمانی هم شناخته می شود

شامل ۴۵ آسانا میباشد که در ریتمی حرکتی به نام وینیاسا قرار دارند.

پیدا کردن نظم در تمرین روزانه و به دنبال آن در زندگی روزمره بسیار مهم است که این سری را در پنج سری باقی مانده بسیار حائز اهمیت و پایه ای برای باقی سری ها می کند.

پکیج آموزشی سری دو

پکیج آموزشی سری دو که به عنوان پاکسازی نادی (مراکز عبور پرانا ”نیروی حیاتی”) هم شناخته می شود. شامل ۲۶ آسانا می باشد، تاثیر بسیار زیادی را از سری یک (یوگا چیکیتسا) می پذیرد.

پکیج دو آموزشی نادی شُدانا به دو صورت میسور استایل (حالت میسوری)

که فرد با توجه به توانایی خود تمرین کرده و به صورت لِد (هدایت)، که مربی از ابتدا تا انتهای سری را به همراه نام آساناها،

شمارش تنفس و شمارش های سانسکریت تکرار کرده و تمرین کنندگان با یک ریتم تمرینی، این سیکل و سری را تمرین می کنند.

مسعود موحدی به منظور کسب تجربه کلاس های گروهی و تمرین آشتانگی ها، سری یک و دو را به همان گونه ای که در کلاس ها و دوره ها، لِد (هدایت) می کند، در اختیار تمرین کنندگان قرار داده است. این کلاس به گونه ای می باشد که با تمرین مداوم و وفق پذیری با آن،پرتوجو

به راحتی توان پیشرفت در این سری و سری های بعدی را خواهد داشت.