هستی در مقطعی از زمان این فرصت را به انسانها داده تا برای چند صباحی پا به در عالم خاکی بگذراند

و به وظیفه‌ای که بر عهدشان محول شد عمل نمایند.

انسان حاضر در این قرن پر فشار و پر استرس تنها به دنبال یک نتیجه است

و آن هم چیزی نیست جز آرامش جسم، ذهن و روان، برای دریافت آرامش راه و روش‌های مختلفی وجود دارد

که از جمله آنها می‌توان به یوگا اشاره کرد، یوگا مجموعه تمرینات ارزشمندی است

که امروزه مورد توجه بسیاری از کسانی که طالب سلامتی جسم و ذهن هستند واقع شده و علاقه‌مندان زیادی را بسوی خود جلب نموده است.

لد سری 1 (یوگا چیکیتسا) – فایل صوتی

لد سری 1 که به عنوان یوگا درمانی هم شناخته می شود

شامل ۴۵ آسانا میباشد که در ریتمی حرکتی به نام وینیاسا قرار دارند.

پیدا کردن نظم در تمرین روزانه و به دنبال آن در زندگی روزمره بسیار مهم است که این سری را در پنج سری باقی مانده بسیار حائز اهمیت و پایه ای برای باقی سری ها می کند.

لد سری 2 (نادی شدانا) – فایل صوتی

لد سری 2 که به عنوان پاکسازی نادی (مراکز عبور پرانا ”نیروی حیاتی”) هم شناخته می شود. شامل ۲۶ آسانا می باشد، تاثیر بسیار زیادی را از سری یک (یوگا چیکیتسا) می پذیرد.

لد سری 2 آموزشی نادی شُدانا به دو صورت میسور استایل (حالت میسوری)

که فرد با توجه به توانایی خود تمرین کرده و به صورت لِد (هدایت)، که مربی از ابتدا تا انتهای سری را به همراه نام آساناها،

شمارش تنفس و شمارش های سانسکریت تکرار کرده و تمرین کنندگان با یک ریتم تمرینی، این سیکل و سری را تمرین می کنند.

مسعود موحدی به منظور کسب تجربه کلاس های گروهی و تمرین آشتانگی ها، سری یک و دو را به همان گونه ای که در کلاس ها و دوره ها، لِد (هدایت) می کند، در اختیار تمرین کنندگان قرار داده است. این کلاس به گونه ای می باشد که با تمرین مداوم و وفق پذیری با آن،پرتوجو

به راحتی توان پیشرفت در این سری و سری های بعدی را خواهد داشت.