دوره ۳۰۰ ساعته آشتانگا وینیاسا

افراد باید به درجه مطلوبی از تمرین سری یک رسیده و تا حدودی با سری دو آشنا باشند.

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
1,790 $