کلاس سری 2 (نادی شدانا)

سری ۲ (نادی شُدانا) این سری به عنوان پاکسازی نادی (مراکز عبور پرانا ''نیروی حیاتی'') هم شناخته می شود. سری…
10
500,000 تومان

کلاس سری 1 (یوگا چیکیتسا)

سری ۱ (یوگا چیکیتسا) این سری که به عنوان یوگا درمانی هم شناخته می شود شامل ۴۵ آسانا بوده که…
12
450,000 تومان