دوره 100 ساعته آشتانگا وینیاسا

فهم کلی از سبک آشتانگا وینیاسا

اتفاقی که در دوره رخ می دهد: این دوره مناسب افرادی بوده که می خواهند فهم بهتری از این سبک برای ادامه تمرینات خود داشته باشند. فرد در دوره ۱۰۰ ساعته آشتانگا با سری یک یا پرایمری آشنا شده و در انتهای دوره می تواند تصمیم گیری نماید که این سبک را ادامه داده یا سبک هاتا یوگا را ادامه دهد. در انتهای دوره زمانی که مدرک اهدا می شود، فرد می تواند ۱۰۰ ساعته باقی مانده را در آشتانگا یا هاتا یوگا ادامه دهد.

این دوره هم به صورت آنلاین و هم حضوری برگزار می شود!

1
700 $