دوره آموزش آنلاين یوگا آشتانگا وینیاسا ناره قادری – متوسط

دوره آموزش آنلاين یوگا آشتانگا وینیاسا ناره قادری ویژه افراد با آشنایی متوسط ساعت برگزاری دوره: شنبه- چهارشنبه ۱۲- ۱۳:۱۵…
1
950,000 تومان

دوره آموزش آنلاين یوگا آشتانگا وینیاسا ناره قادری – مبتدی

دوره آموزش آنلاين یوگا آشتانگا وینیاسا ناره قادری ویژه افراد مبتدی ساعت برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه ۸:۳۰-۹:۴۵ دوره آموزش…
0
750,000 تومان