وركشاپ پرانایاما آنلاین

بدون امتیاز 0 رای
12,000,000 تومان

ورکشاپ پرانایاما به مدت 10 روز

0
12,000,000 تومان

وركشاپ پرانایاما حضوری

بدون امتیاز 0 رای
19,600,000 تومان

یوگای تنفسی یا پرانایاما چیست؟ یوگای تنفسی یا پرانایاما (pranayama) یکی از انواع حرکات یوگاست که بر تنفس تمرکز دارد…

0
19,600,000 تومان