دوره ۳۰۰ ساعته آشتانگا وینیاسا – آنلاین

بدون امتیاز 0 رای
21,000,000 تومان

افراد باید به درجه مطلوبی از تمرین سری یک رسیده و تا حدودی با سری دو آشنا باشند.

0
21,000,000 تومان

دوره ۳۰۰ ساعته آشتانگا وینیاسا

بدون امتیاز 0 رای
48,000,000 تومان

افراد باید به درجه مطلوبی از تمرین سری یک رسیده و تا حدودی با سری دو آشنا باشند.

0
48,000,000 تومان