تمامی دوره های یوگا

یوگا مسعود موحدی
بدون امتیاز 0 رای
960,000 تومان
960,000 تومان
0
بدون امتیاز 0 رای
23,600,000 تومان
23,600,000 تومان
0
بدون امتیاز 0 رای
23,600,000 تومان
23,600,000 تومان
0
بدون امتیاز 0 رای
12,000,000 تومان
12,000,000 تومان
0
بدون امتیاز 0 رای
40,000,000 تومان
40,000,000 تومان
0
بدون امتیاز 0 رای
36,000,000 تومان
36,000,000 تومان
0
بدون امتیاز 0 رای
28,000,000 تومان
28,000,000 تومان
0
بدون امتیاز 0 رای
20,000,000 تومان
20,000,000 تومان
0
بدون امتیاز 0 رای
960,000 تومان
960,000 تومان
0
بدون امتیاز 0 رای
790,000 تومان
790,000 تومان
0
بدون امتیاز 0 رای
700,000 تومان
700,000 تومان
0
بدون امتیاز 0 رای
960,000 تومان
960,000 تومان
0

کلاس خصوصی آموزش یوگا مهران

بدون امتیاز 0 رای
960,000 تومان
0
960,000 تومان

وركشاپ مدیتیشن آنلاین

بدون امتیاز 0 رای
23,600,000 تومان

دوره مدیتیشن- دو هفته

نوع دوره : آنلاین

در انتهای دوره دو مدرک از موسسات یوگا الاینس آمریکا و یوگا الاینس انگلستان اهدا می شود.

زبان دوره انگلیسی بوده که به صورت همزمان به فارسی ترجمه می شود

مواردی که در دوره صورت می پذیرد : در این دوره افراد تنها تمرینات روزانه مدیتیشن به همراه تمرینات آسانا و پرانایاما انجام می دهند

0
23,600,000 تومان

ورکشاپ مدیتیشن حضوری (هندوستان)

بدون امتیاز 0 رای
23,600,000 تومان

دوره مدیتیشن- دو هفته

نوع دوره : حضوری

در انتهای دوره دو مدرک از موسسات یوگا الاینس آمریکا و یوگا الاینس انگلستان اهدا می شود.

زبان دوره انگلیسی بوده که به صورت همزمان به فارسی ترجمه می شود

مواردی که در دوره صورت می پذیرد : در این دوره افراد تنها تمرینات روزانه مدیتیشن به همراه تمرینات آسانا و پرانایاما انجام می دهند

 

0
23,600,000 تومان

وركشاپ پرانایاما آنلاین

بدون امتیاز 0 رای
12,000,000 تومان

ورکشاپ پرانایاما به مدت 10 روز

0
12,000,000 تومان

یوگا تعطیلات چهار هفته ای

بدون امتیاز 0 رای
40,000,000 تومان

اگر تمایلی به گذراندن سایر دوره ها ندارید

اگر قصد سفری متفاوت با طعم یوگا را دارید

اگر دوره هایی را قبلا گذرانده اید اما باز هم تمایل به حضور در کلاس ها و فضای مجموعه را دارید

اگر به صورت تخصصی تر در کنار یوگا می خواهید از فضاهای تاریخی یا طبیعت گردی بهره ببرید

اگر علاقه به عکاسی در طبیعت و مناظر خاص دارید

اگر علایق دیگری دارید که فرای گزینه های ذکر شده می باشند و امکان محقق کردن آن ها میسر است

یوگای تعطیلات بهترین گزینه برای شماست.  

 

0
40,000,000 تومان

یوگا تعطیلات سه هفته ای

بدون امتیاز 0 رای
36,000,000 تومان

اگر تمایلی به گذراندن سایر دوره ها ندارید

اگر قصد سفری متفاوت با طعم یوگا را دارید

اگر دوره هایی را قبلا گذرانده اید اما باز هم تمایل به حضور در کلاس ها و فضای مجموعه را دارید

اگر به صورت تخصصی تر در کنار یوگا می خواهید از فضاهای تاریخی یا طبیعت گردی بهره ببرید

اگر علاقه به عکاسی در طبیعت و مناظر خاص دارید

اگر علایق دیگری دارید که فرای گزینه های ذکر شده می باشند و امکان محقق کردن آن ها میسر است

یوگای تعطیلات بهترین گزینه برای شماست.  

0
36,000,000 تومان

یوگا تعطیلات دو هفته ای

بدون امتیاز 0 رای
28,000,000 تومان

اگر تمایلی به گذراندن سایر دوره ها ندارید

اگر قصد سفری متفاوت با طعم یوگا را دارید

اگر دوره هایی را قبلا گذرانده اید اما باز هم تمایل به حضور در کلاس ها و فضای مجموعه را دارید

اگر به صورت تخصصی تر در کنار یوگا می خواهید از فضاهای تاریخی یا طبیعت گردی بهره ببرید

اگر علاقه به عکاسی در طبیعت و مناظر خاص دارید

اگر علایق دیگری دارید که فرای گزینه های ذکر شده می باشند و امکان محقق کردن آن ها میسر است

یوگای تعطیلات بهترین گزینه برای شماست.  

0
28,000,000 تومان

یوگا تعطیلات یک هفته ای

بدون امتیاز 0 رای
20,000,000 تومان

اگر تمایلی به گذراندن سایر دوره ها ندارید

اگر قصد سفری متفاوت با طعم یوگا را دارید

اگر دوره هایی را قبلا گذرانده اید اما باز هم تمایل به حضور در کلاس ها و فضای مجموعه را دارید

اگر به صورت تخصصی تر در کنار یوگا می خواهید از فضاهای تاریخی یا طبیعت گردی بهره ببرید

اگر علاقه به عکاسی در طبیعت و مناظر خاص دارید

اگر علایق دیگری دارید که فرای گزینه های ذکر شده می باشند و امکان محقق کردن آن ها میسر است

یوگای تعطیلات بهترین گزینه برای شماست.  

0
20,000,000 تومان