پوستر دیجیتال یوگا سری سوم

پوستر دیجیتال یوگا سری سوم   سری سه، تمرین را به صورتی فراهم کرده که استقامت، انعطاف پذیری و فروتنی…
0
60,000 تومان

پوستر دیجیتال یوگا سری دوم

پوستر دیجیتال یوگا سری دوم   سری دو شامل وضعیت هایی بوده که مستقیما بر روی ادامه الگوها، قوا و…
0
60,000 تومان

پوستر دیجیتال یوگا سری اول

پوستر دیجیتال یوگا سری اول   سری یک، پایه تمام سری های آشتانگا وینیاسا است. ساده تر از باقی سری…
0
60,000 تومان

دوره Ashtanga Weekly با مهران فروتن

دوره Ashtanga Weekly با مهران فروتن   Ashtanga Weekly با مهران فروتن به عنوان يكي از دوره های پیشرفته گروه…
0
980,000 تومان

پكیج جامع آموزش یوگا صفر كیلومتر با مهران فروتن

پكیج جامع آموزش یوگا صفر كیلومتر با مهران فروتن   اولین دوره آموزش آنلاین یوگا برای مبتدیان و افراد صفر…
4
700,000 تومان

پكیج آموزش یوگا با مهران فروتن – ترم دوم

پكیج آموزش یوگا با مهران فروتن - ترم دوم   اولین دوره آموزش آفلاين یوگا برای مبتدیان و افراد صفر…
2
450,000 تومان

پكیج آموزش یوگا با مهران فروتن – ترم اول

پكیج آموزش یوگا با مهران فروتن - ترم اول   اولین دوره آموزش آفلاين یوگا برای مبتدیان و افراد صفر…
2
450,000 تومان

دوره 100 ساعته پیشرفته در میسور هند – آنلاین

دوره 100 ساعته پیشرفته در میسور هند – آنلاین

0
690 $