دوره ۳۰۰ ساعته هاتا یوگا – آنلاین

بدون امتیاز 0 رای
21,000,000 تومان

در این دوره فرد با آساناهای پیشرفته کاملا آشنا شده و در طول دوره با تمرین روزانه ای که دارد به قابلیت انجام وضعیت های پیشرفته مسلط می شود.

0
21,000,000 تومان

دوره ۳۰۰ ساعته هاتا یوگا

بدون امتیاز 0 رای
48,000,000 تومان

اهداف دوره: این دوره شامل تمام خانواده وضعیت های یوگایی مانند خم به عقب ها، خم به جلوها، وضعیت ها پیچشی و معکوس پیشرفته می شود. تمرین این سبک، قدرت و انعطاف پذیری مورد نظر برای انجام هر نوع تنوعی از حرکات پیشرفته و تنوع هایشان را به وجود می آورد.

قابلیت ها: مسلط شدن به وضعیت های پیشرفته و تنوع هایشان و آموزش هاتا یوگای پیشرفته به دیگر افراد.

در این دوره فرد با آساناهای پیشرفته کاملا آشنا شده و در طول دوره با تمرین روزانه ای که دارد به قابلیت انجام وضعیت های پیشرفته مسلط می شود.

0
48,000,000 تومان